Nowe warsztaty

"Metody i techniki zarządzania produktem" oraz "Praktyka zwinnego zarządzania celami" to nasze nowe warsztaty.

"Metody i techniki zarządzania produktem" to warsztat pokazujący w praktyczny sposób - poprzez symulację i ćwiczenia – jak zwinnie zarządzać pracami fazy zbierania i definiowania wymagań, czyli fazy analitycznej (nazywanej czasem fazą Discovery): od potrzeby lub problemu do rozwiązania, poprzez idee rozwiązania (produktu) do stworzenia backlogu i roadmapy.

Celem warsztatu jest:

  • Poznanie zwinnego podejścia do fazy analitycznej – fazy inicjowania prac nad produktem lub projektem, w szczególności poznanie możliwych do zastosowania praktyk i technik
  • Doświadczenie podczas gry symulacyjnej zarówno problemów fazy inicjowania prac, jak i możliwych rozwiązań tych problemów
  • Zidentyfikowanie tych metod i technik fazy inicjowania prac nad produktem lub projektem, jakie mogą znaleźć zastosowanie w środowisku pracy uczestników szkolenia

"Praktyka zwinnego zarządzania celami" to warsztat prezentujący system zarządzania celami w firmie.

Celem warsztatu jest:

  • Poznanie i przećwiczenie:
    • Zarządzania celami z wykorzystaniem udoskonalonej metody OKR
    • Kompleksowego procesu zarządzania celami (od strategii, poprzez planowanie, przeglądy do okresowych podsumowań)
  • Zdobycie wskazówek do praktycznego wprowadzenia i stosowania metody zarządzania celami.

Znajdź nas na Linked In!