Wiosenne szkolenia JS Project

Szybka ściągawka dla zainteresowanych naszymi szkoleniami z zarządzania projektami prowadzonymi  w okresie kwiecień - czerwiec 2012. Po pierwsze: prowadzić będziemy nasze „sztandarowe”, zawsze zdobywające bardzo dobre opinie szkolenia czyli:

Zarządzanie projektem wg standardu PMBOK® Guide (zaaprobowane przez PMI w ramach program R.E.P PMI): 18-20 kwietnia 2012 oraz 18-20 czerwca 2012

  • przeznaczone dla kierowników projektów pragnących usystematyzować i pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektami, mogące stanowić element przygotowań do certyfikacji PMP®
  • Przygotowanie do egzaminu certyfikacyjnego PMP® -  (zaaprobowane przez PMI w ramach program R.E.P PMI): 30 maja – 1 czerwca 2012
    przeznaczone dla kierowników projektów przygotowujących się do egzaminu certyfikacyjnego PMP®

wyjaśniające, jak można zrealizować projekty krócej i taniej, z większą pewnością dotrzymania obiecanego klientowi terminu oraz jak można realizować więcej projektów, bez zwiększania zasobów stosując Zarządzanie Ograniczeniami i metodę Łańcucha Krytycznego

nasze nowe szkolenie pokazujące jak ułatwić sobie zarządzanie projektem stosując narzędzie informatyczne (program P2Ware), wykorzystując jednocześnie najlepsze praktyki ze standardu PMBOK® Guide oraz metodyki PRINCE2®

Po drugie: polecamy także szkolenia, dotyczące specjalistycznych zagadnień zarządzania projektami, takich jak:

Po trzecie: firmom i organizacjom zainteresowanym szkoleniem w zakresie zarządzania projektami i zarządzania portfelem projektów, prowadzonym w niekonwencjonalnej formie, porywającym i integrującym jego uczestników proponujemy:

  • Unikatowy warsztat „Zarządzanie projektami z symulacją PoleStar PM Simulation dedykowany dla zespołów obejmujących: kadrę kierowniczą nadzorująca projekty w firmie lub w jej części, kierowników projektów oraz pracowników Biura Projektów (PMO). PoleStar PM Simulation to pasjonująca symulacja środowiska wielu projektów, w której uczestnicy podzieleni na różne role: zarządu firmy, menedżera ds. portfela projektów, dyrektora programu, kierowników projektów oraz działu IT muszą wspólnie zrealizować główny cel biznesowy: uzyskanie jak największych przychodów firmy, którą reprezentują

Pełna lista naszych szkoleń z zarządzania projektami znajduje się na:

PMBOK and PMP are registered marks of the Project Management Institute, Inc.

Znajdź nas na Facebooku!